Izrada za 24h geodetskog snimka za potrebe priključka na struju, vodu i gasovod.

Srđan: 065 28 33 875
Aleksandar: 064 507 47 41

Geodetski radovi u inženjerskoj geodeziji

 • Praćenje sleganja objekata
 • Računanje kubatura iskopa i nasipa
 • Geodetska obeležavanja (položajno i visinski)
 • Izrada elaborata izvedenih temelja objekata
 • Izrada elaborata izvedenih konstrukcija objekata
 • Snimanje i izrada podužnih i poprečnih profilaa linijskih objekata
 • Geodetski snimak
 • Snimanje fasada
 • Snimanje unutrašnjosti objekata
 • Snimanje unutrašnjosti objekata i njihovo predstavljanje u 3D projekciji

Geodetski radovi u katastru nepokretnosti i katastru vodova

 • Geodetski snimak
 • Geodetski elaborat za potrebe ozakonjenja objekata
 • Geodetski elaborat za izvedeni objekat i posebne delove objekata
 • Geodetski elaborat podzemnih instalacija
 • Izrada katastarsko-topografskog plana
 • Skica načina korišćenja parcele
 • Omeđavanje parcela
 • Obeležavanje objekata
 • Parcelacija i preparcelacija
 • Specifikacija posebnih delova objekata
 • Aerofotogrametrijsko snimanje bespilotnom letilicom sa izradom modela terena, toografske podloge, računanje, kubatura
 • Izdavanje posedovnih listova

Spisak firmi sa kojima saradjujemo 

 • Vlado Baumaschinen doo
 • Termoinženjering doo
 • CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC
 • Ogranak Integral inženjering Niš
 • Brigate doo Beograd
 • City road group doo
 • Arhi pro doo
 • Green Escape K3 doo
 • GP Građevinar Beograd
 • Ingrad Jagodina
 • Cordeel doo Beograd
 • Prior Project doo
 • Plastal doo Novi Sad
 • BBSE Investments doo
 • Neškom doo Loznica
 • Sled-rasveta i razvodi doo
 • Millenium team doo Beograd
 • Grolit-rad doo Ostružnica
 • BN-BOSS Šped doo
 • Vujić doo Prijevor

Naša oprema

Totalne stanice marke Leica

TCR1205+, TCR 1203+, TC 1201, TS 06, TS 15

GPS prijemnici

GS 15, GS 12, GS 14

Digitalni niveliri

DNA 03

Dron

PHANTOM DJ RTK 4 PRO